Software Rancangan Perniagaan

>Mulakan Idea Bisnes Anda 2018<Anda ingin berjaya seperti Richard Branson, Tony Fernandez,Syed Mokhtar Al bukhari??

rancangan perniagaan

Mereka semuanya bermula dengan Satu idea...Satu Rancangan Perniagaan...yang mana rancangan perniagaan mereka sangat hebat dan berkesan.....

Pakej Lengkap untuk memulakan perniagaan dan menjadi usahawan !!!

Ada masalah untuk membuat rancangan perniagaan? Kini ada software untuk buat rancangan perniagaan dengan senang Cepat dan mudah !!! Dapatkan pinjaman perniagaan segera Pengiraaan berbulan-bulan siap dalam hanya beberapa jam saja... .

Perniagaan Francais Malaysia

Mulakan Idea Bisnes Anda !!!

Dapatkan pinjaman untuk memulakan Idea Perniagaan anda!! Ada berjuta-juta RM Dana Perniagaan yang belum diagihkan lagi !!!

pinjaman perniagaan

APA ITU RANCANGAN PERNIAGAAN ?

Menyediakan rancangan perniagaan atau kertas kerja perniagaan adalah antara kandungan kursus Skim Usahawan Siswazah (SUS) yang dianjurkan bersama oleh SME Bank, MEDEC (Malaysia Entrepreneur Development Centre), TEKUN dan MARA dalam usaha untuk melahirkan usahawan. Rancangan Perniagaan ini lebih popular dikenali dengan nama ringkas RP .

Rancangan Perniagaan (RP) yang baik perlu bukan sahaja semata mata untuk mendapatkan modal kerja daripada bank atau pemiutang, tetapi ia juga memberi petunjuk bahawa perniagaan kita adalah sesuatu usaha yang viable dan mendatangkan untung.

Melalui hasil kerja modal, aliran wang masuk serta unjuran untung dan rugi, seseorang bakal usahawan boleh mengetahui samaada dia patut meneruskan rancangannya untuk memulakan atau mengembangkan sesuatu perniagaan itu.

Sewaktu menghadiri salah satu kursus tersebut, kami telah diberi sebuah contoh Rancangan Perniagaan (RP) yang boleh kami jadikan rujukan dalam menyediakan kertas kerja perniagaan sendiri untuk memohon pinjaman perniagaan.

Rancangan Perniagaan bukan sahaja penting untuk tujuan memohon pembiayaan kewangan tetapi dokumen ini juga disediakan untuk tujuan-tujuan berikut:

1. Rancangan Perniagaan sebagai pelan atau “peta” yang diperlukan bagi mengendalikan aktiviti perniagaan. Dokumen ini membantu usahawan mengkaji semula atau mengubahsuai aktiviti dan halatuju yang telah ditetapkan semasa memulakan dan mengendalikan perniagaan.
2. Sebagai panduan untuk mengurangkan risiko kegagalan perniagaan dengan membuat anggaran dan perkiraan hasil dan kos yang terlibat dalam perniagaan yang dirancang. Oleh itu, usahawan akan mengkaji dan menilai sesebuah rancangan perniagaan (berasaskan maklumat terkini) sebelum membuat keputusan untuk memulakannya. Secara tidak langsung penyediaan rancangan perniagaan memerlukan usahawan mengumpul maklumat terkini dalam pasaran.
3. Rancangan Perniagaan juga disediakan untuk mengira jumlah modal atau wang yang diperlukan bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan. Oleh itu, penyediaan dokumen ini dapat membantu usahawan mengenal pasti jumlah modal permulaan dan sumber pembiayaan yang diperlukan.
4. Penyediaan Rancangan Perniagaan membantu usahawan memahami dengan mendalam mengenai bidang perniagaan yang bakal diceburi. Usahawan perlu mengetahui setiap aspek pengurusan perniagaan seperti pemasaran, pentadbiran, operasi dan kewangan.
kertas kerja perniagaan

Ini adalah contoh outline penuh Sebuah Rancangan Perniagaan yang hebat !!!

 • 1.0 Executive Summary - Ringkasan Eksekutif
 • 1.1 Objectives - Objektif
 • 1.2 Mission - Misi
 • 1.3 Keys to Success - Kunci Kejayaan
 • 2.0 Company Summary - Ringkasan Syarikat
 • 2.1 Company Ownership - Pemilikan Syarikat
 • 2.2 Company History - Sejarah Syarikat (for ongoing companies) or Start-up Plan - Plan Pemula (for new companies)
 • 2.3 Company Locations and Facilities - Premis dan Fasiliti Syarikat
 • 3.0 Products and Services - Produk dan Servis
 • 3.1 Product and Service Description - Maklumat Produk dan Servis
 • 3.2 Competitive Comparison - Perbandingan Pesaing
 • 3.3 Sales Literature - Bahan Penulisan Jualan
 • 3.4 Sourcing and Fulfillment - Penyelidikan dan Keperluan
 • 3.5 Technology - Teknologi
 • 3.6 Future Products and Services - Produk dan Servis Masa hadapan
 • 4.0 Market Analysis Summary - Ringkasan Analisis Pasaran
 • 4.1 Market Segmentation - Segmentasi Pasaran
 • 4.2 Target Market Segment Strategy - Strategi Segmentasi Pasaran Tumpuan
 • 4.2.1 Market Needs - Keperluan Pasaran
 • 4.2.2 Market Trends - Rentak/Trend Pasaran
 • 4.2.3 Market Growth - Pertumbuhan Pasaran
 • 4.3 Industry Analysis - Analisis Industri
 • 4.3.1 Industry Participants - Pemain dalam Industri
 • 4.3.2 Distribution Patterns - Pola Taburan
 • 4.3.3 Competition and Buying Patterns - Pola Pesaingan dan Pembelian
 • 4.3.4 Main Competitors - Pesaing Utama
 • 5.0 Strategy and Implementation Summary - Ringkasan Strategi dan Implementasi
 • 5.1 Strategy Pyramids - Piramid Strategi
 • 5.2 Value Proposition - Nilai Proposal
 • 5.3 Competitive Edge - Kelebihan dalam Persaingan
 • 5.4 Marketing Strategy - Strategi Pemasaran
 • 5.4.1 Positioning Statements - Penyataan pengaturan Kedudukan
 • 5.4.2 Pricing Strategy - Strategi Penetapan Harga
 • 5.4.3 Promotion Strategy - Strategi Promosi
 • 5.4.4 Distribution Patterns - Pola Taburan
 • 5.4.5 Marketing Programs - Program Pemasaran
 • 5.5 Sales Strategy - Strategi Jualan
 • 5.5.1 Sales Forecast - Anggaran Jualan
 • 5.5.2 Sales Programs - Program Jualan
 • 5.6 Strategic Alliances - Gabungan Strategik
 • 5.7 Milestones - Pencapaian
 • 6.0 Web Plan Summary - Ringkasan Plan Internet
 • 6.1 Website Marketing Strategy - Strategi Pemasaran Laman web
 • 6.2 Development Requirements - Keperluan Untuk Pertumbuhan
 • 7.0 Management Summary - Ringkasan Pengurusan
 • 7.1 Organizational Structure - Struktur Organisasi
 • 7.2 Management Team - Anggota Pengurusan
 • 7.3 Management Team Gaps -
 • 7.4 Personnel Plan - Rancangan tenaga kerja
 • 8.0 Financial Plan - Rancangan Kewangan
 • 8.1 Important Assumptions - Andaian Penting
 • 8.2 Key Financial Indicators - Penanda aras Penting Kewangan
 • 8.3 Break-even Analysis - Analisis Titik Pulang Modal
 • 8.4 Projected Profit and Loss - Analisis Untung Rugi
 • 8.5 Projected Cash Flow - Anggaran Aliran Tunai
 • 8.6 Projected Balance Sheet - Anggaran Penyata Untung Rugi
 • 8.7 Business Ratios - Nisbah Perniagaan
 • 8.8 Long-term Plan - Rancangan Jangka Panjang

Kini anda boleh buat rancangan perniagaan dengan cepat dan mudah...

Software Rancangan Kewangan dapat mengira:

 1. cashflow/aliran tunai
 2. balance sheets (penyata untung rugi),aset
 3. loan repayment(pinjaman),turnover
 4. Penyata Proforma
 5. Anggaran Keuntungan
 6. Kunci kira-kira
 7. Timbang Duga
 8. Prestasi kewangan
 9. Nisbah kewangan

Begitu Mudah hanya masukan jumlah budget perniagaan anda maka dengan sendirinya kiraan aliran tunai, penyata untung rugi, graf dan lain-lain lagi akan terkira dengan sendirinya dan boleh dicetak seperti biasa dan boleh dilampirkan dalam rancangan perniagaan anda

format bisnes plan

FORMAT DAN CONTOH RANCANGAN PERNIAGAANPercuma !

Contoh Rancangan Perniagaan / Format Rancangan Perniagaan / Pelan Perniagaan yang diajar dan diterima pakai untuk memohon dana dari Program TERAJU seperti DANA MUDAHCARA, INSKEN, SUPERB, SKIM JEJAK JAYA BUMIPUTERA, DANA TERAS, PROSPER TERAS dan DANA PENGEMBANGAN PERNIAGAAN serta Agensi lain seperti MATRADE ,PUNB, TEKUN, SME BANK, MAYBANK, AGROBANK, CIMB BANK DAN LAIN-LAIN BANK PEMBERI PINJAMAN PERNIAGAAN.

Format RP

21 Contoh Rancangan Perniagaan / Proposal / Kertas Kerja - Bahasa MalaysiaPercuma !

 1. Penternakan Lembu / Fidlot
 2. Penternakan Kambing
 3. Penternakan Burung Puyuh
 4. Penternakan Cacing
 5. Ladang Buah Naga
 6. Ladang Sayur - Sayuran
 7. Ladang Cendawan
 8. Bakeri / Kedai Roti Kek / Bakery
 9. Frozen Food / Makanan Sejuk Beku
 10. PRestoran / Kedai Makan / Kafe
 11. Katering / Catering
 12. Cybercafe / Kafe Internet
 13. Kedai Runcit / Prosper PUNB
 14. Makanan Ringan
 15. Kedai Telekomunikasi / Handphone
 16. Kedai Jahitan / Menjahit
 17. Salon Spa Kecantikan
 18. Koperasi
 19. Kedai Dobi / Laundry
 20. Percetakan / Printing

Contoh Rancangan Perniagaan

TIPS DAN PANDUAN RANCANGAN PERNIAGAANPercuma !

Tips-tips, Panduan bagaimana untuk Membuat Rancangan Perniagaan / Pelan Perniagaan / Kertas Kerja / Proposal dan Contoh Rancangan Perniagaan.

Cara membuat kerts kerja bisnes

INFO GERAN & PINJAMAN PERNIAGAAN / BUSINESS LOANPercuma !

Maklumat Lengkap 16 Dana Geran Perniagaan Terbaru ( Updated ) dalam fail PDF lengkap alamat dan Maklumat lengkap 56 jenis Pinjaman Perniagaan / Skim Pinjaman Bumiputra Peniaga Bumiputra / Bantuan Pinjaman Modal Perniagaan spt TEKUN, MARA, PUNB, AGROBANK, AMANAH IKHTIAR, Pinjaman Usahawan 1 Malaysia dan banyak lagi.

Pinjaman Perniagaan

EBOOK PERNIAGAANPercuma !

2 Jodol Ebook Perniagaan/Bisnes yang hebat - The book On Business Planning (324 mukasurat) - The book On Marketing Planning (366 mukasurat)

Bisnes Plan

Ingin website? hubungi mybizcore@gmail.com